INSTITUT CATALÀ DE LA CUINA i UNIVERSITAT DE VIC - 15/02/2018

L'Institut Català de la Cuina ens ha fet arribar els objectius del III Congrés Català de la Cuina, Horitzó 2025, on hi col.labora la Universitat de Vic.

 15/02/2018 - INSTITUT CATALÀ DE LA CUINA i UNIVERSITAT DE VIC

L'Institut Català de la Cuina ens ha fet arribar els objectius del III Congrés Català de la Cuina, Horitzó 2025, on hi col.labora la Universitat de Vic.