Restaurant Cal Teixidor de Vilalleons ()C/ Major, 13
08504 -
Tel. 938887036
Email: calteixidor@hotmail.com


.


60

.