El Raconet (Vic)


Passeig de la Generalitat ,54
08500 - Vic
Tel. 931287554
Email: raconetflorenci@hotmail.com


.


45
Menú diari 10€. Menú dissabtes y diumenge 11,50€

i .