(4):

Cafè Vic
El Raconet
Planes Bones
Restaurant Els Lleons de Vilalleons